Noen arter kommer og går, og noen er der hele tiden. Noen er vi i ferd med å miste, og andre er kanskje på vei tilbake etter å ha vært borte lenge. Det er mye jobb å finne ut av alt dette. Men her kan dere bidra!

Det dere trenger å gjøre, er å registrere hvilke arter dere finner i strandsonen. I denne oppgaven trenger dere appen iNaturalist. Les mer om denne her. Appen kan lastes ned av læreren eller en annen voksen. Alle trenger ikke å ha appen.

Det neste dere gjør, er å registrere og ta bilde av så mange arter som dere bare klarer. Gjør gjerne dette flere ganger gjennom hele året – og gjerne på flere steder. Dette vil gjøre at vi kan finne ut hvilke arter som finnes der, og om dette svinger over sesongen. Vi kan for eksempel finne ut om noen arter forsvinner om vinteren, eller om det er flere arter om høsten enn på våren.

Når dere har identifisert en art, tatt et bilde av den og lagt det inn i appen, så blir funnet sjekket av biologer. Slik blir vi sikre på at det som legges inn er riktig. Etterpå kan vi, og alle andre, hente ut disse dataene. Slik kan vi finne ut om ting i strandsonen har endret seg og hvor forskjellig din strand er fra de strendene andre har undersøkt.

Vi kan hjelpe dere med bilder av de ulike artene som vi tror dere kommer til å finne. Da blir det lettere å legge det inn i appen.

Vi kan gjerne også komme til dere på skolen og snakke om arbeidet. Da kan dere kan stille spørsmål om ting dere lurer på eller som dere synes er vanskelig.

COASTFRAG science education activity - Task 1. Intertidal seaweed