Noen arter kommer og går, og noen er der hele tiden. Noen er vi i ferd med å miste, og andre er kanskje på vei tilbake etter å ha vært borte lenge. Det er mye jobb å finne ut av alt dette. Men her kan dere bidra!

Det dere trenger å gjøre, er å registrere hvilke arter dere finner i strandsonen. I denne oppgaven skal dere samle inn data ved hjelp av en strandsone-BINGO. Her skal vi skrive ut bingoarkene til dere. Vi kan også komme til klassen deres og fortelle litt om hva dere skal gjøre, hvis dere vil det.

På bingoarket skal dere registrere alle artene dere finner. Dere får poeng både for bingo (altså hvis det dere finner havner på rekke) og for hver art dere krysser av på bingoarket. Så jo flere arter dere finner, jo flere poeng får dere.

Det er kjempefint hvis dere gjøre dette flere ganger gjennom hele året, både sommer og vinter. Gjør gjerne undersøkelsene på flere steder. Dette vil gjøre at vi kan finne ut hvilke arter som finnes der, og om dette svinger over sesongen. For eksempel kan noen arter forsvinne om vinteren. Andre steder kan det være flere arter om høsten enn på våren.

Når dere har fylt ut bingoarkene, kan læreren eller en voksen ta bilde av alle sammen. Deretter kan dette sendes til oss sammen med informasjon om hvor dere har vært. Det er fint om dette gjøres så nøyaktig som mulig, og tegn gjerne inn på et kart.

Etterpå kan vi taste disse dataene inn på datamaskinen og bruke dem til å finne ut om ting har endret seg, eller om de ulike strendene dere har besøkt er forskjellige. Vi kan hjelpe dere med bilder av de ulike artene som vi tror dere kanskje kommer til å finne. Vi kan også bli med ut første gangen, så dere er sikre på at dere forstår hva dere skal gjøre.

 

COASTFRAG science education activity - Task 3. Intertidal seaweed